Wat valt er onder een schadevergoeding arbeidsongeval?

schadevergoeding arbeidsongeval

Een schadevergoeding arbeidsongeval kan geëist worden na een ongeluk op het werk dat letselschade heeft opgeleverd. Er zitten wel enkele eisen aan. Zo moet er aangetoond worden dat de werkgever daadwerkelijk aansprakelijk gesteld kan worden voor de letselschade en moet de hoogte van de vergoeding vastgesteld worden. Om je daarbij te helpen zijn er letselschadebureaus opgesteld. 

schadevergoeding arbeidsongeval

Waar kan een schadevergoeding uit bestaan?

Een schadevergoeding arbeidsongeval is een combinatie van de verschillende kosten opgelopen door letselschade. Het gaat hierbij om zowel materiële als immateriële schade. Met materiële schade worden de kosten bedoeld die zijn opgelopen aan bijvoorbeeld kleding en persoonlijke eigendommen. Ook andere direct in geld waardeerbare schade, zoals medische kosten die niet onder de zorgverzekering vallen of het eigen risico dat betaald is, zijn materiële kosten. Immateriële schade is moeilijker uit te rekenen. Het verwijst naar mentale schade en wordt ook wel smartengeld genoemd. Hoewel dit niet makkelijk in geld is uit te drukken kan er een reële vergoeding geëist worden voor het ongemak dat je is ondervonden. 

Hoe krijg ik het geld dat ik verdien terug? 

Omdat het vrij lastig kan zijn om dit allemaal te berekenen is het aan te raden een letselschade adviseur in te schakelen om je hierbij te helpen. Deze hebben expertise in het berekenen van de bedragen en kunnen je ook bijstaan in communicatie met derde partijen. Zoek dus vooral naar dergelijke vorm van hulp.